ForsidenNatur og teknologi> Biologi

16 nettsider i denne kategorien, nye 0 , oppdaterte 0 .
   
Emner
Biologisk mangfold [1]
Bioteknologi [1]
Botanikk [1]
Marinbiologi [2]
Zoologi [1]
 

 
Argus miljø AS
Biologisk rådgivningsfirma som utfører de fleste typer enklere miljøundersøkelser både på land og i vann. Tilbyr også kurs i biologiske temaer.
 
Botanikk-nett
Startside med oversikt over botanisk informasjon på nettet. Dekker særlig Norge og Skandinavia.
 
Botanisk og plantefysiologisk leksikon
Skrevet av Halvor Aarnes ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo.
 
Dinosaurus
Prosjektoppgave fra Høgskolen i Volda om dinosaurer og jordas urtid.
 
Ekorn
Informasjon om og bilder av ekorn.
 
Flora for Karlsøy
Bilder og beskrivelser av planter på Karlsøy.
 
Huggormen
Faktaside om Huggormen. Del av prosjektarbeid fra Høgskolen i Volda.
 
Kartlegging av piggsvin i Trondheim
Registrering og informasjonsside for pinnsvinprosjektet i Trondheim, et pilotprosjekt spesielt beregnet på grunnskolene i kommunen. Også barnehager og videregående skoler kan benytte seg av tilbudet i tillegg til at for eksempel hageeiere, gartnere, pensj
 
Kortnebbgås - Pink footed Goose
Velkommen til de nye kortnebbgås-sidene. Her vil du finne informasjon om Svalbard-bestanden av kortnebbgås som trekker gjennom Nord-Trøndelag hver vår og høst.
 
kronbladet.no
Villplanter i Norge. Flotte bilder og systematisk plassering.
 
Norsk botanisk forening
Informasjon om forening, lokallagene og lokalfloraprosjekter. Plantefotoarkiv og lenkesamling.
 
Nrk.no: Krypdyr i Norge
Informasjon om de fem landlevende krypdyrartene i Norge - to øgler og tre slanger.
 
planter.naturfakta.com
Informasjon om moser, karsporeplanter, frøplanter, tre, biotoper og fylkesblomster. Register sortert etter art, familie og slekt.
 
Soppherbariet i Oslo
Database over norske sopparter, med beskrivelser, bilder og opplysninger om utbredelse. Etiketter til eget bruk, norske og latinske navn, faktaark, nettutstilling om giftige sopper i Norge.
 
Universitetet i Oslo: Biologisk institutt
Instituttet har avdelinger for botanikk og plantefysiologi, generell fysiologi, limnologi, marin botanikk, marin zoologi og kjemi, molekylær biologi, molekylær cellebiologi og zoologi. Instituttet er undelagt det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
 
Veksthusringen
Rådgivning på blomster, veksthusgrønnsaker, plantevern, gjødsling, dyrkingsmedier, økologisk- og klimastyring.
 

Registrer en side!


 
Forsiden | Kontakt oss | Siste 50 | POP 50 | Webmaster | | Legg til en side


© Copyright 2000 - 2008